ด็อกเตอร์ โยชิโร โอฮาระ

img_0643
General Manager ของ บริษัทนิสสัน เคมีคอล อินดัสตรีส์ และ นิสสัน เรชิ ทีม จากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาเยี่ยมชมตลาดในประเทศไทย เมื่อเดือนเมษายน 2556