การประชุมระดับภูมิภาคของ บริษัท นิสสัน เคมีคอล ที่ประเทศสิงคโปร์

2013-01-22 142106-160x51
บริษัท ธราภา ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูงและพาร์ทเนอร์ของ 
บริษัท นิสสัน เคมีคอล ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 21-23 มกราคม 2556