ผู้บริหารบริษัท นิสสัน เคมีคอล ประเทศญี่ปุ่น

Mr. Kazunori Kamio (General Manager) และ Mr. Tomoyuki Konno 
(Environment & Materials Sales Group) เดินทางมาเยี่ยม บริษัทธราภา 
เมื่อวันที่ 23-25 ตุลาคม 2555 และได้ไปเยี่ยมชม ร.พ. เซนต์หลุยส์ แผนกผิวหนัง ชั้น 21 หนึ่งในสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ นิสสัน เรชิ พร้อมพบและสนทนากับ 
คุณหมอ นายแพทย์วิชัย หงส์จารุ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ในโอกาสนี้ด้วย