การประชุมประจำปีของ บริษัท นิสสัน & ธราภา ที่สำนักงานใหญ่ของนิสสัน ใน โตเกียว, สิงหาคม 2557