บริษัท นิสสัน เยี่ยมชมตลาดผลิตภัณฑ์ นิสสัน เรชิ ในประเทศไทย, กรกฎาคม 2558

Nissan Visit Thai market July 2015

คณะผู้บริหาร บริษัท นิสสัน จากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาเยี่ยมชมตลาด ผลิตภัณฑ์ นิสสัน เรชิ ตามร้านค้าและ โรงพยาบาลต่างๆในประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558