คุณ จุฑา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (Executive Vice President) ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
Khun Chuta Isrankura Na Ayudhya
คุณแม่ของผมท่านอายุ 85 ปีแล้ว มีปัญหาสุขภาพหลายอย่าง มีทั้งโรคไต เกาท์ ต้องทานยาหลายอย่าง เป็นประจำทุกวัน และมีอาการวิงเวียนตลอด บางครั้งก็เป็นลม แต่หลังจากเริ่มทานเห็ด นิสสัน เรชิ 
ครั้งละ 2 เม็ด เช้า เย็น ตามที่ทางคนญี่ปุ่นเค้าทานกัน มาเป็นเวลาปีกว่า ท่านก็ดูแข็งแรงขึ้นมาก 
ไม่ค่อยเป็นลม อาการเกาท์แทบไม่มี ทานอาหารได้มากขึ้น สดใสขึ้น ผลตรวจโรคประจำปีค่อนข้างคงที่มากขึ้น ขนาดคุณหมอยังเอ่ยปากชมคุณแม่เลยครับ ผมก็พลอยดีใจไปด้วยครับ ต้องขอบคุณ นิสสัน เรชิ จริงๆ