พาร์ทเนอร์ของเรา

building

นิสสัน เคมีคอล อินดัสตรีย์

nissan-chemical-lab

nissan-chemical-farm

img_0095_edited


บริษัท นิสสัน เคมีคอล อินดัสตรีส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 1887 ภายใต้ชื่อ โตเกียว จินโซ ฮิเรียว ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นิสสัน เคมีคอล อินดัสตรีส์ จำกัด หรือเป็นที่รู้จักในนาม 
นิสสัน เคมีคอล ในปี 1937 นิสสัน เคมีคอล ถือเป็นบริษัทแรกที่บุกเบิกอุตสาหกรรม การผลิต สารเคมีในประเทศญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในสามบริษัทแม่ของ นิสสัน กรุ๊ป ซึ่งมีธุรกิจในเครือกว่าอีก 1000 บริษัท บริษัทแม่อีกสองบริษัทคือ นิสสัส มอร์เตอร์ และฮิตาชิ อิเลคทริค ตั้งแต่นั้น 
เป็นต้นมา นิสสัน เคมีคอล ได้ขยายธุรกิจและสายการผลิตจนครอบคลุมหลากหลายสาขา 
อาทิ อุตสาหกรรมเคมี ปุ๋ย สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม (วัตถุสารกึ่งตัวนำ) ปิโตรเคมี เภสัชภัณฑ์ วัสดุขั้นสูง (วัสดุอนินทรีย์และอิเล็คทรอนิคส์) และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากธรรมชาติ

ช่วงต้นปี 1970 สถาบันวิจัยนิสสัน เคมีคอล ได้ทุ่มเททำการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตเห็ด หลินจือแดง จนประสบความสำเร็จ นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยนิสสัน เคมีคอล ค้นพบวิธีการปลูกเห็ดหลินจือภายใต้การควบคุมสภาวะแวดล้อมอย่างเข้มงวดจนได้เห็ด
หลินจือแดง ที่มีคุณภาพดีที่สุดและมาจากธรรมชาติ 100% และนำมาผ่านกระบวนการ สกัดจนได้เป็นผลิตภัณฑ์อาการเสริมคุณภาพสูง ออกสู่ท้องตลาดครั้งแรกในปี 1983
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม นิสสัน เรชิ ได้รับการจัดจำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า 30 ปีแล้ว และได้นำเข้าสู่ประเทศไทยในปี 2012

ในปี 2012 หุ้นสามัญของนิสสัน เคมีคอล มีมูลค่า 18,942 เยน มีพนักงาน 1,730 คน