กระบวนการผลิต เห็ดหลินจือแดง

นิสสัน เคมีคอล มุ่งมั่นสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยทั้งในขั้นตอนการเพาะปลูกและขั้นตอนการผลิต เราได้ทุ่มเทลงทุน เป็นจำนวนมากในการทำวิจัยและพัฒนาขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้ นิสสัน เรชิ ที่มีคุณภาพดีที่สุด

มาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยที่สูงทำให้ นิสสัน เรชิ มีคุณภาพดีเยี่ยม แตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่วางขายในท้องตลาด ซึ่งอาจมีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานและอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ เช่น

เพาะโดยใช้วิธีการแตกตัวของเซลสปอร์ (ไม่เหมาะสมกับการเติบโตของเห็ดหลินจือ) เพาะในขี้เลื่อย (เป็นวิธีที่เพิ่งพัฒนาเมื่อไม่นานมานี้ เห็ดหลินจือที่ได้จะมีความหนาแน่นน้อย) เพาะโดยใช้หัวเชื้อ (คุณสมบัติของหัวเชื้อเห็ด ที่ใช้อาจจะมีความแตกต่าง กับเชื้อ ของเห็ดหลินจือ) สกัดโดยใช้แอลกอฮอล์ (ถึงแม้ว่าการสกัดแบบนี้จะมีอัตราการสกัดสูง แต่ก็มีความความเป็นไปได้ ที่สารสกัด ที่ได้จะมีอันตราย) กระบวนการผลิตทั้งหมด ของผลิตภัณฑ์ นิสสัน เรชิ อยู่ที่ญี่ปุ่นทั้งสิ้น ตั้งแต่การเพาะเห็ดไปจนถึง ขั้นตอนการบรรจุ โดยไม่ใช้วัตถุดิบสังเคราะห์ ด้วยการผสมผสานระหว่างวิธีการแบบดั้งเดิมและวิวัฒนาการสมัยใหม่ เราใช้วิธีการเพาะเห็ดหลินจือแดง บนลำต้นของต้นโอ๊ค เมื่อโตเต็มที่แล้วก็นำมาบดและสกัดโดยการต้ม จากนั้นนำสารสกัดที่ได้มา ผ่านกระบวนการอบแห้งด้วย เทคโนโลยีสมัยใหม่

นิสสัน เคมีคอล และ ธราภา เป็นสมาชิกขององค์กร Nippon Reishi Association (NRA) ตั้งแต่ปี 2010

www.nippon-reishi.com