โครงสร้างทางเคมีของเห็ดหลินจือแดง

chemical


จากการวิจัยพบว่าเห็ดหลินจือแดงมีส่วนประกอบของสารโพลีแซคคาไรด์ ไตรเทอร์พีน โปรตีน และกรดอะมิโนต่างๆ นักวิจัยยังค้นพบว่า สารโพลีแซคคาไรด์ ซึ่งเป็นสารละลายน้ำ เป็นสาร สำคัญที่ช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย นอกจากนี้สารที่พบมากในเห็ด หลินจือ คือกรดกาโนเดอริคซึ่งเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มไตรเทอร์พีน ออกฤทธิ์ทำให้เห็ดหลินจือมีรสขม

จากการวิจัยทางการแพทย์ในประเทศจีนและญี่ปุ่น นักวิจัยลงความเห็นว่าเห็ดหลินจือแดง ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานเป็นปกติ และช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเซลล์ในร่างกาย ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงและอวัยวะต่างๆทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น