เยี่ยมชมฟาร์มเห็ด นิสสัน เรชิ ประเทศญี่ปุ่น, ฮอกไกโด, สิงหาคม 2557