เยี่ยมชมฟาร์มเห็ด นิสสัน เรชิ ประเทศญี่ปุ่น, โทะชิกิ, กรกฎาคม 2556


บริษัท ธราภา เยี่ยมชมฟาร์มเห็ด นิสสัน เรชิ ที่เมืองโทะชิกิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนกรกฎาคม 2013 เมืองโทะชิกินั้นถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น มีผลิตผลที่มี ชื่อเสียงจากเมืองนี้มากมาย เช่น ข้าว, สตอเบอรี่, และเห็ดหลินจือแดง ฟาร์มเห็ด นิสสัน เรชิ ที่เมืองโทะชิกิ นี้เป็นเพียงแค่หนึ่งในโรงเรือนเพาะปลูกระบบปิดของนิสสัน เดือนกรกฎาคมถือว่าเป็นเดือน ที่เหมาะในการ เยี่ยมชมฟาร์มเห็ด นิสสัน เรชิ อย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเวลาที่เห็ดหลินจือแดงจำนวนมากกำลังเจริญเติบโตเต็มที่ พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยว หลังจากการดูแลทะนุถนอมมากว่า 1 ปี