เยี่ยมชมโรงงานผลิต นิสสัน เรชิ ประเทศญี่ปุ่น, กรกฎาคม 2556


บริษัท ธราภา เยี่ยมชมโรงงานผลิต นิสสัน เรชิ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนกรกฎาคม 2012 โรงงานผลิตของ นิสสัน เรชิ นั้นดำเนินการโดยใช้มาตรฐาน GMP เป็นหลักควบคู่กับการดูแลเรื่องของคุณภาพอย่างเข้มงวด