อัลบัมภาพ

เยี่ยมชมฟาร์มเห็ด นิสสัน เรชิ ประเทศญี่ปุ่น, ฮอกไกโด, สิงหาคม 2557

บริษัท ธราภา เยี่ยมชมฟาร์มเห็ด นิสสัน เรชิ ที่เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 เมืองฮอกไกโดนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น มีผลิตผลที่มี ชื่อเสียงจากเมืองนี้มากมาย เช่น ข้าว, สตอเบอรี่, และเห็ดหลินจือแดง ฟาร์มเห็ด นิสสัน เรชิ ที่เมืองฮอกไกโด นี้เป็นเพียงแค่หนึ่งในโรงเรือนเพาะปลูกระบบปิดของนิสสัน เดือนสิงหาคมถือว่าเป็นเดือน ที่เหมาะในการ เยี่ยมชมฟาร์มเห็ด นิสสัน เรชิ อย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเวลาที่เห็ดหลินจือแดงจำนวนมากกำลังเจริญเติบโตเต็มที่ พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยว หลังจากการดูแลทะนุถนอมมากว่า 1 ปี

Read More

เยี่ยมชมฟาร์มเห็ด นิสสัน เรชิ ประเทศญี่ปุ่น, โทะชิกิ, กรกฎาคม 2556

รวมภาพ บริษัท ธราภา เยี่ยมชมฟาร์มเห็ด นิสสัน เรชิ

บริษัท ธราภา เยี่ยมชมฟาร์มเห็ด นิสสัน เรชิ ที่เมืองโทะชิกิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนกรกฎาคม 2012 เมืองโทะชิกินั้นถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น มีผลิตผลที่มี ชื่อเสียงจากเมืองนี้มากมาย เช่น ข้าว, สตอเบอรี่, และเห็ดหลินจือแดง ฟาร์มเห็ด นิสสัน เรชิ ที่เมืองโทะชิกิ นี้เป็นเพียงแค่หนึ่งในโรงเรือนเพาะปลูกระบบปิดของนิสสัน เดือนกรกฎาคมถือว่าเป็นเดือน ที่เหมาะในการ เยี่ยมชมฟาร์มเห็ด นิสสัน เรชิ อย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเวลาที่เห็ดหลินจือแดงจำนวนมากกำลังเจริญเติบโตเต็มที่ พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยว หลังจากการดูแลทะนุถนอมมากว่า 1 ปี

Read More

เยี่ยมชมโรงงานผลิต นิสสัน เรชิ ประเทศญี่ปุ่น, กรกฎาคม 2556

รวมภาพ บริษัท ธราภา เยี่ยมชมโรงงานผลิต นิสสัน เรชิ

บริษัท ธราภา เยี่ยมชมโรงงานผลิต นิสสัน เรชิ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนกรกฎาคม 2012 โรงงานผลิตของ นิสสัน เรชิ นั้นดำเนินการโดยใช้มาตรฐาน GMP เป็นหลักควบคู่กับการดูแลเรื่องของคุณภาพอย่างเข้มงวด

Read More