Health News

(ไทย) ฤทธิ์ของเห็ดหลินจือต่อระบบภูมิคุ้มกันและการต่อต้านมะเร็ง

(ไทย) เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum) เป็นพืชสมุนไพรที่เชื่อกันว่ามีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศจีนมากว่าพันปีในปัจจุบัน
นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากให้ความสนใจในสรรพคุณเชิงการรักษาและกลไกการออกฤทธิ์ของเห็ดหลินจือ ดังจะเห็น ได้ว่าบทความวิชาการและผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเห็ดหลินจือที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทาง
วิทยาศาสตร์ในระดับสากลมีมากกว่าพันฉบับ

Read More

(ไทย) ข้อมูลสุขภาพของคนไทยในปี 2555-การเจ็บป่วยและการตาย

(ไทย) เดี๋ยวนี้ คนไทยมีสุขภาพดีกว่าแต่ก่อนมาก อายุก็ยืนยาวขึ้น เมื่อ 40-50 ปีก่อน พอเกิดมา คาดเฉลี่ยว่าคนไทยจะมีชีวิตอยู่ต่อไป อีกเฉลี่ยเพียง 50 ปีเท่านั้น ปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นถึง 73 ปี เราหวังว่าคนไทยจะยิ่งมีอายุยืนขึ้นไปอีก ในอีก 20-30 ปีข้างหน้า คนไทยน่าจะมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดถึง 80 ปี ไม่น้อยกว่าชาวญี่ปุ่นในปัจจุบันมากนัก

Read More

(ไทย) 5 อันดับโรคที่คร่าชีวิตคนไทยสูงสุด รายงานในปี 2554

(ไทย) 1.มะเร็ง
อันดับหนึ่งครองแชมป์ติดต่อกันมา 5 ปีผู้เสียชีวิตประมาณปีละ 50,000 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คนโดยจำนวนอัตราการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วย โรคมะเร็งเพิ่มขึ้นจำนวนมากขึ้นตามลำดับ โรคมะเร็งหากเป็นแล้วมีโอกาสเสียชีวิตสูง โดยเฉพาะรายที่พบในระยะลุกลาม โรคมะเร็งที่พบมากที่สุด 6 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งในช่องปาก …

Read More

(ไทย) “เห็ดหลินจือ” ช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยโรคไต โดยคณะแพทย์ศาตร์จุฬาฯ

(ไทย) เห็ดหลินจือ เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการบำรุงร่างกายและรักษาโรคเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางมาเป็นเวลานาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้นำสรรพคุณของพืชที่มากคุณค่าชนิดนี้มาใช้รักษาผู้ป่วยโรคไตร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน ซึ่งมีผลทำให้ อาการไข่ขาวรั่วในปัสสาวะของผู้ป่วยไตลดลงและป้องกันภาวะเข้าสู่ไตวายได้

Read More

(ไทย) ข้อมูลเห็ดหลินจือ จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

(ไทย) เห็ดหลินจือ (อังกฤษ: Lingzhi) เป็นยาจีน (Chinese traditional medicine) ที่ใช้กันมานานกว่า 2,000 ปี นับตั้งแต่สมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้เป็นต้นมา เห็ดหลินจือเป็นของหายากมีคุณค่าสูงในทางสมุนไพรจีน และได้ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณ “เสินหนงเปินเฉ่า” ซึ่งเป็นตำราเก่าแก่ที่สุดของจีนมีคนนับถือมากที่สุด ได้กล่าวไว้ว่า เห็ดหลินจือเป็น “เทพเจ้าแห่งชีวิต” (Spiritual essence) มีพลังมหัศจรรย์ บำรุงร่างกายใช้เป็นยาอายุวัฒนะในการยืดอายุออกไปให้ยืนยาว ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และยังสามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ชาวจีนโบราณต่างยกย่องเห็ดหลินจืออย่างเหนือชั้น ว่าดีที่สุดในหมู่สมุนไพรจีน นอกจากจะมีสรรพคุณเหนือชั้นกว่าแล้วยังปลอดภัยไม่มีพิษใด ๆ ต่อร่างกาย

Read More

Reishi truly is the “medicine of kings.”

Hailed in ancient Eastern medicine as the “mushroom of immortality” and the “medicine of kings,” you’d expect Reishi to offer you some pretty astounding health benefits, right? Your assumptions are correct. This prized fungus may be able to boost your immune system, fight cancer, ward off heart disease, calm your nerves and relieve both allergies and inflammation.

Read More

Reishi Mushroom For Alzheimer’

Alzheimer’s disease is a progressive neurological disorder. Individuals with this condition commonly experience memory loss, difficulty concentrating and personality changes. It occurs when nerve cells die off, leading to a decline in the production of neurotransmitters, brain chemicals that carry signals relating to thinking and feeling.There is no cure for Alzheimer’s, but there are several medicines that may help to slow its progression. Herbs, including Reishi mushroom, might also help to slow its progression, although scientific evidence to prove this is lacking. Do not take Reishi mushroom in place of prescription medicines and get medical advice before
using them.

Read More